Wiadomość z dnia: 28 marca 2019

POMOC w procesie rekrutacji

http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl 

  1. Wybrać na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl 

zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.


2. Ustalić
LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.


3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę
ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ.


4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk
DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.


5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie
wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.


UWAGA:

W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Życzymy powodzenia!