Budżet

Zgodnie z zapisem art. 12 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dotyczących jawności i przejrzystości finansów publicznych

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka” podaje do publicznej wiadomości informację o budżecie na rok 2017.

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka” jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

od 1 stycznia 2017r. zmienia się następca  prawny

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 „Bajeczka” na:

Gmina Miejska Starogard Gdański,

Gdańska 6

83-200 Starogard Gdański,

NIP 5922045396

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie.

Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi:

„Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka”

Adres:

Os. Konstytucji 3 Maja 15

83-200 Starogard Gdański

tel. (058) 56 29900

e-mail – sekretariat@przedszkole8.stg.pl

NIP 592 19 76 425

PARAGRAF                 DZIAŁ                                    WYDATKI                            DOCHODY
80104                        PRZEDSZKOLE                     1.252.717,00 zł                    74.040,00 zł
80148                        STOŁÓWKA                               287.998,00 zł                  130.100,00 zł