Gdzie szukać pomocy

Urząd Miasta

Wydział Spraw Społecznych

ul. Gdańska

83 – 200 Starogard Gdański

tel.  (058) 530 60 86  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

tel. (058) 530 60 78 Pomoc materialna dla uczniów

tel.  (058) 530 60 87 Oświata

tel.  (058) 530 60 91 Pomoc społeczna, ochrona zdrowia

 

SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień

ul. Chopina 9

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 562 94 93, (058) 562 71 95

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. (058) 562 94 93

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 6

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 562 44 58, (058) 561 29 84

 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 17

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 561 41 26

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim

ul Mickiewicza 9 (róg C.K. Norwida)

83 – 200 Starogard Gdański
tel. (058) 562 22 26

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Grunwaldzka 28

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 562 29 82

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Bohaterów Getta 2

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 737 02 22 – oficer dyżurny

tel. (058) 737 02 21 – zastępca oficera dyżurnego

 

Kociewskie stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Kościuszki 13

83 – 200 Starogard Gdański

tel. (058) 562 56 31 wew. 34

 

Starogardzki Telefon Zaufania

„Anonimowy Przyjaciel”

tel. (058) 561 23 45  oraz 92 88