Kadra

Pracownicy pedagogiczni:
1. Dyrektor placówki: mgr Zofia Czerwińska

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany ukończone studia podyplomowe: zarządzanie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wad postawy dziecka, logopedia

2. z-ca dyrektora mgr Anna Lis
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe: terapia pedagogiczna

3. mgr Lucyna Gadomska
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe: ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej

4. Beata Banach
wykształcenie: Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany

5. mgr Magdalena Berg
wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany

6. mgr Angelika Wąsowicz
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany

7. mgr Emilia Leńska
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany

8. mgr Agata Zmuda – Kostka
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
studia podyplomowe: Ukończone studia podyplomowe z logopedii

9. mgr Małgorzata Lekan
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe: Ukończone studia podyplomowe z organizacja i zarządzanie oświatą

10. mgr Marzena Wałaszewska
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany

11. mgr Natalia Cherek

wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
studia podyplomowe:terapia pedagogiczna

12. mgr Bożena Durczak
wykształcenie: Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
ukończone studia podyplomowe: kierunek: metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i nauczaniu wczesnoszkolnym

13. mgr Joanna Cybula
wykształcenie: Magister z pedagogiki specjalnej
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
studia podyplomowe: Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

14. mgr Kinga Żołądek
wykształcenie: Wyższe licencjackie z Wczesnej edukacji z rewalidacją indywidualną,                                                                                                                                                           wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika rodziny
stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy

15. mgr Małgorzata Specht

Wykształcenie: wyższe licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

16. mgr Magdalena Rogowska
Wykształcenie: wyższe licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja i logopedia, wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Ukończone studia podyplomowe na kierunku logopedia

17. mgr Andżelika Lisiecka
Wykształcenie wyższe licencjackie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyższe magisterskie o specjalności pedagogika specjalna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele – specjaliści:

Agata Zmuda-Kostka – logopeda
Krystyna Budzanowska – logopeda
Zofia Czerwińska – logopeda
Marta Czubkowska – psycholog
Kinga Żołądek – pedagog Lucyna Gadomska – terapeuta pedagogiczny

Krzysztof Toporowski – katecheta
Bożena Durczak – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Jakubowska- intendent
Teresa Gdaniec – kucharka
Barbara Górska – pomoc kucharki
Małgorzata Spychalska – woźna oddziałowa
Beata Śliwińska – woźna oddziałowa
Danuta Zadurska – pomoc nauczycielki
Edwina Dominik – pomoc nauczycielki
Lucyna Mazella – woźna oddziałowa
Jerzy Bławat – woźny/konserwator
Krystyna Stobińska – pomoc kucharki
Katarzyna Paszkowska – woźna oddziałowa

Teresa Dembek – woźna oddziałowa