Oferta edukacyjna

Nasza oferta edukacyjna to realizacja:

 

 • podstawy programowej  wychowania przedszkolnego  z dnia 17 czerwca 2016r.
 •  Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole“ autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek opublikowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.
 • własnego pięcioletniego programu
 • rocznej koncepcji pracy przedszkola (zakładka „roczna koncepcja”)
 • zestawu programów przedszkolnych (zakładka „programy”)
 • innowacji pedagogicznych (zakładka „innowacje”)

Zajęcia dodatkowe:

 •  Kółko plastyczne dla dzieci 5-6 letnich,
  Osoba odpowiedzialna: Kinga Żołądek, Natalia Cherek
 • Eksperymenty dla dzieci 5-6 letnich
  Współpraca z Panem Rompą z Publicznego Gimnazjum Nr 1
  Osoby odpowiedzialne: Beata Banach
 • Spotkania czytelnicze – współpraca z Panią Joanną Porożyńską i uczniami z PSP nr 1 w Starogardzie Gdański
 • zajęcia taneczno-ruchowe – Emilia Leńska
 • kółko komputerowe – Anna Lis
 • kółko teatralne – Emila Leńska
 • język angielski – Bożena Durczak