Przedszkolny zestaw programów

 

Przedszkolny zestaw programów

 1. Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego
 2. program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole’
 3. program profilaktyczno-wychowawczy
 4. „Program adaptacyjny  dziecka   3-letniego”
 5. Program terapii pedagogicznej -
 6. Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla dzieci 4-6 letnich”
 7. „Program wczesnej nauki czytania dla dzieci 4-5 letnich”
 8. Program edukacji ekologicznej „Człowiek mały i duży przyrodzie służy”
 9. Program edukacji czytelniczej – „Bajeczne bajanie”
 10. Program edukacji regionalnej – „Kociewie – nasza mała ojczyzna”
 11. program aktywności rekreacyjno-sportowej – „Ruch to zdrowie”
 12. program kółka tanecznego
 13. program logopedyczny – ‘Codzienne ćwiczenia usprawniające aparat mowy dzieci w wieku 3-6 lat.
 14. program edukacji patriotycznej przedszkolaka „Polska – Moja Ojczyzna”