Przedszkolny zestaw programów

1.Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole“ autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek opublikowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

2. Program wychowawczy opracowany przez Lucynę Gadomską

3. Program Edukacji Czytelniczej „Bajeczne bajanie” opracowany przez Małgorzatę Lekan

4. Program nauki katechezy, opracowany przez Karola Szarmańskiego

5. Program terapii pedagogicznej opracowany przez Lucynę Gadomską

6. Program adaptacyjny opracowany przez Bożenę Durczak

7. Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla dzieci 4-6 letnich” opracowany przez Angelikę Wąsowicz oraz Magdalenę Berg

8. „Złożony świat emocji. Jak najlepiej poznać siebie i innych” opracowany przez Angelikę Wąsowicz

9. „Program wczesnej nauki czytania dla dzieci 4-5 letnich” opracowany przez Annę Lis oraz Magdalenę Berg

10.  Projektu edukacji ekologicznej „Człowiek mały i duży przyrodzie służy” opracowany przez Annę Lis.