Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy według zainteresowań dzieci i inspirowane    przez n-la. Zabawy integrujące grupę.

 

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne. Przygotowania do posiłku

 

8:30 – 9:00 Śniadanie

 

9:00 – 10:00 Realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczych. Zabawy zintegrowane rozwijające aktywność dziecka.

 

10:00 – 11:00 Zabawy dowolne, wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki

 

11:00 – 11:30 Zabawa ruchowa, czynności przygotowawcze do posiłku

 

11:30 – 12:00 Obiad

 

12:00 – 12:30 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki

 

12:30 – 13:30 Zabawy i ćwiczenia z dziećmi uwzględniające ich zainteresowania, praca indywidualna

 

13:30 – 14:00 Zabawa ruchowa, czynności przygotowawcze przed posiłkiem

 

14:00 – 14:30 Podwieczorek

 

14:30 – 16:30 Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia indywidualne wg. zainteresowań i potrzeb dzieci,  czas spędzony z literatura dziecięcą, rozchodzenie się dzieci do domów